Vytlačiť

Jazyky

Druhy vyhotovovaných odborných prekladov

Moja doterajšia prax a odborné skúsenosti z prekladania

Informatívny preklad

Pod informatívnym prekladom rozumiem vyjadrenie sa k obsahu predloženého textu s vystihnutím a načrtnutím jeho najpodstatnejších bodov a pasáží.

"Slováci, píšte po slovensky!" (Anton Bernolák, 1790)

V poslednom čase sa veľmi často a pravidelne vyskytuje nielen štylisticky, ale aj gramaticky nízka úroveň mnohých zdrojových textov v slovenčine, určených na preklad do cudzieho jazyka. Sú to väčšinou pôvodne cudzojazyčné odborné texty (napríklad návody na obsluhu), pri ktorých lacnom "preklade" sa celkom istotne "ušetrilo". Preto Vás pekne prosím, ak máte poruke aj pôvodné texty, poskytnite mi ich ako barličku. Takáto barlička je nápomocná a niekedy zrozumiteľnejšia ako jej "preklad".

Navyše, celkom istotne úprimná snaha mnohých Slovákov vyjadriť sa čo najodbornejšie a najúradnejšie často robí pôvodné slovenské texty nezrozumiteľnými a jednoducho povedané nepreložiteľnými (!). Prekladateľ potom nemá pred sebou zdrojový text, ale rébus a nočnú moru prekladateľov.

Používanie prekladateľského softwaru (CAT nástrojov)

Zatiaľ používam prekladateľský software Trados a Wordfast. Týmto za určitých podmienok vopred nevylučujem svoju ochotu používať aj ďalšie CAT nástroje.

Úprava textu

Výstupy