Banner_Cortes

Språk

  • for tiden, jeg tolker mellom de språkene: engelsk a slovakisk
  • jeg gjør kun konsekutive tolkinger
  • for tiden, jeg er ikke juridisk tolk

Fagerfaringer i tolking

  • landbruk
  • næringsmiddelindustri
  • kjemi
  • vannforvaltning
  • hydrologi
  • miljø