no - Rosetta banner

Språk

 • de hovde kilde- / målspråkene: engelsk, slovakisk, spansk, russisk
 • frem fra alt de kilde- / mål- og mulige målspråkene: fransk, tysk, norsk (bokmål)
 • det tilbys også tilfeldige oversettelser fra kildespråkene: dansk, katalansk, og nynorsk men det tar litt av tiden til
 • andre språk muligheter og kraver: jeg kjenner mange andre oversetterer, så du bør enkelt ringe meg og vi skal felles finne oppløsningen av språkvanskeligheten din

Hva slags fagoversettelser tilbys

 • faglige artikler
 • inndata / utdata fra faglige begivenheter (seminarer, konferanser, foredrager, bildepresentasjoner)
 • tekniske rapporter, tilbudsblader, kataloger, tekniske tegninger, tekniske blader, bruksanvisninger, etiketter, sikkerhetsdatablader (MSDS), tekniske normer, patenter, osv.
 • alminnelige juridiske akter (lover, forordninger, legislativ av EU og internasjonale organisasjoner) for både juridiske og ikke juridiske målbevisstheter
 • individuelle juridiske akter, personlige og andre dokumenter for alminnelige målbevisstheter

Min hittile øvelsen og mine faglige oversettingserfaringer

 • landbruk, næringsmiddelindustri, forstvesen, vannforvaltning, hydrologi, kjemi, alminnelig biologi, miljø, avfaller, petrokjemi
 • metallurgi, foredling og bearbeiding av metaller, bilindustri, alminnelig maskineri, elektroteknikk, bygning, reguleringsplaner, byggtillatelser, transport, energetikk, transport av farlige varer (ADR), medisinsk utstyr
 • forvaltning, banking, samtaler, personlige dokumenter, notarprotokoller, årsberetninger, forsikning saker, historia, diplomati

Informativ oversettelse

En informativ oversettelse anses for en fortolking til den avgitt tekst med å finne ut og a gi omriss av dennes viktigste punktene og passasjene.

Benyttelse av oversetningssoftware (CAT verktøyer):

Hittil jeg benytter oversetningssoftwaren Trados 2007 og Wordfast. Men i forveien og under visse omstendigheter jeg unntar ikke min villighet å benytte også andre CAT verktøyer.

Tekstopplag

 • grafisk opplag innen softwarerammen av MS Office 2007
 • etter avtalen og innen muligheter også i andre formater
 • skanning

Utdata

 • trykket ensidig / tosidig med laser- / svertetrykkemaskin i svart på hvitt
 • trykket ensidig / tosidig med lasertrykkemaskin i farge (etter avtalen og for ekstrabetaling)
 • trykket ensidig / tosidig med svertetrykkemaskin i farge
 • i MS Office formater på CD/DVD eller andre media, etter avtalen også i andre formater
 • Internet sider (HTML)
 • sendte med post / med kurier
 • sendte med elektroniskpost eller andre Internet verktøyer
 • etter avtalen kan jeg også bestemme bokbinderi av deres utdata