no - Babylon Main banner

Foretaksform

 • fysisk person — enkeltpersonforetak (siden 1992)
 • Enkeltpersonforetaksregisteret nr. 102-7539
 • jeg er ikke betaler av MVA
 • IČO (foretaks identifikasjonsnummer) 317 38 982
 • DIČ (skattidentifikasjonsnummeret) 1024 86 0705

Utdanning, arbeidserfaringer og områder av faglige interesser

 • kjemi (kjemisk teknologi)
 • landbruk (agronomi, plantevern), økologisk landbruk
 • internasjonal rett og forbindelser, EU rett, diplomati
 • resirkulering, håndtering og avhendelse av (farlige) avfaller, transport av farlige gods (ADR)
 • biomasse, alternative og utradisjonelle energikilder
 • oldtids teknologier
 • miljøkonsekvensbeskrivning (EIA)

Forordningene, som jeg fastholder ved å arbeide

 • STN/EN 15038:2006 Oversettingstjenester. Kravene til oversettingstjenester
  Selv om jeg ikke er ennå godkjent ifølge denne normen, jeg alltid gjør min beste for å fastholde dens grunnsetningene.
 • Lov nr. 382/2004 om o ekspertvitner, tolker og oversettere, som endret og tilføyd ved senere forordningene
  Som oversetter rullert i den liste over oversettere av Slovakias Justisministerium jeg er fult oppmerksom av mine retter og forpliktelsene, som knytter til denne virksomhet. Av denne grunn, jeg fastholder denne normen også ved å gjøre de ikke statsautoriserte oversettelser som jeg gjør innenfor oversetingsforetaket mitt.

De prinsippene jeg følger under arbeidet mitt

„Aldri så god hest at den ikke kan snuble.“
Hvis jeg blir klart oppmerksom at jeg skulle ikke greie å oversette bestillingen pga enten utilstrekkelige fagerfaringer eller av mangel på tid, jeg foretrekker å avslå den til å skuffe kunden min og å la ham ikke å finne en nye oversetter, hvem jeg personlige skal gjerne anbefale til ham.

„Kunden min er min hersker.“
Hva meg angår, utvilsomme er alltid både trofasthet til mine kunder og vårt gjensidige troskap.

„Alle ting treng si tid.“
Tross jeg alltid forventer forståelse av mine kunder at oversetterer er kun menneske, og ikke oversettingsmaskiner. En kan ikke oversette alt og straks, men en kan oversette mye. Av og til en kreves noe ekstra tålmodighet av kunden min. Fra en andre siden, forsinket levering av den kildeteksten av kunden skal utilsomt innebære unødvendig stress og truer med god gjøring og betimelig leveringen av den kravet oversettelse.

„En må lære å krabbe før en kan gå. − Ingen er perfekt. − Aldri så god hest at den ikke kan snuble.“
Jeg aldri oversetter automatisk, men jeg gjør mine beste å skjønne til det ytterste den vesen og fagbakgrunn av det, hva i virkeligheten har jeg å oversette. I nødsfall og etter de gitte mulighetene, jeg gjør oversettelser alltid atter terminologiske og faglige rådlegginger med ende kunden. I sådanne tilfeller, jeg forventer at kunden skal bli hjelpsom od skal svare meg også til tilsynelatende mindre viktige spørsmål. På oppfordring og etter avtalen med kunden, oversettelsene kan underkastes til en ekstra faglig og språklig korrektur av en født språktalende. Likevel, disse tjenester betales ekstra til prisen av oversettelsen. Hvilken som helst kundens faglig eller terminologisk bemerkningen og resultat av korrekturen skal bli ikke bare for meg, men også for kunden min skal visst slags kilde av lærdom og nye kjennskap. Derfor hva meg angår, de er alltid mottatte av meg og hjelper meg å unngå ubehagelige reklamasjoner i framtiden.

„Mer hoder, mer forstand.“
Likevel, jeg motsetter seg ikke til en medvirkning blant ei evl ordnet gruppe av oversettere. Jeg kan tilsikre hver kunde, at i tilfellet av mer bindsterk faglig oversettelse er det alltid bedre å ha den gjort senere av en oversetter, kan hende ved å benytte CAT verktøyer (for eksempel Trados eller Wordfast), enn å få og å betale for en "faglig oversettelse" bokstavelig i siste den liten hamret til sammen av ei uensartet gruppe av oversettere hvem kjenner ikke seg hverandre og hvem, i nødsfall fortvilet mangler faglig rådlegging og bemerkninger av ende kunden og en effektiv kontakt med ham..

Hva meg angår, pga krysskontrollen eg bedre forståelsen av den teksten på kildespråk jeg alltid mottar dennes mangespråklig versjon.

Blant andre, de følgende selskaper er eller har vært kundene mine:

Acropolis, Arysta-Agro Slovakia, Aspena, CEET, Cut-e Slovakia, City University Bratislava, Europeisk Plantevernforening, Havlát & Partners - advokatbyrå, HMP, Hobrascón Huarte Infotrans Germanus, Hydromeliorácie, Chemtura, Landbruksministerium av det Slovakiske republikk, Praxide, PT servis, Rekal, Siemens, Slovalco, Slovakisk Plantevernforening, Sprint-Press, Syngenta Slovakia, Tandem Academia, Translata, VKM

Yrkesskadeforsikring

Jeg har gjort en forsikringsavtale med ČSOB forsikringsselskapet mot eventuelle skader medførte til mine kunder i forbindelse med min oversettingsvirksomhet.