Utskrift

Juridisk status

De juridiske normene som forvalter denne statusen min

Yrkesskadeforsikring

Ifølge § 9 av lov nr. 382/2004 jeg har gjort en forsikringsavtale med Allianz selskapet mot eventuelle skader medførte til mine kunder i forbindelse med min oversettingsvirksomhet.

Veiledninger og vilkår ved leveringen av dokumentene for å oversette og ved overtakelsen av fertige oversettelsene:

Betalingsmåten og priser for oversettelser

På grunn av ikke bare mine personlige erfaringer som jeg har høstet i løpet av min juridiske oversettingsvirksomhet, jeg betrakter det viktig å gjøre deg oppmerksom på det følgende

Bestemmelsen av § 22 første ledd bokstav a) av lov nr. 382/2004 som stadfester at en juridisk oversetter skal gjennomføre hele sine oversettelsevirksomheten (dvs. å forbinde og å forsegle den fullendte oversettelsen) i egen person.

Kjensgjerningen, at en juridisk oversettelse er et rettslig offentlig dokument. Rettslige offentlige dokumenter utstedes og stadfestes av myndigheter eller bemyndigete personer under auspisier av JD. Har du allerede sett eller kan du forestille deg ei myndighet aller an bemyndiget person som skulle være frekk nok til å et ubeskrevet papirark med sin egen underskrift od sitt offisielle stempel til noen andre mellommann for at denne ved sitt fravær og på hans vegne skulle stadfester og forsegler rettslige offentlige dokumenter?

Bestemmelsene av § 23 andre ledd av lov nr. 382/2004 og av § 18 første ledd bokstav b) av Forordning av JD nr. 490/2004 som stadfester fornødenheter til juridiske oversettelser. I tilfellet at det oversetters offisielle stemplet, som må finnes på baksiden av den fertige oversettelsen, dekker ikke snoren samt klebemerket, den slags av "juridiske" oversettelsen, selv om leverte av et "navnkundig" oversettingsagentur (!) og muligens for en interessante ”dumping” pris, kan være ikke mer enn et enkelt, selv om nøyaktig og godt falskneri. Nemlig det finns ikke den slags agentur som bevise at sådan juridiske (stasautoriserte) oversettelsen ble i virkeligheten gjort av den undertegnede juridisk (statsautorisert) oversetteren (!). Hvis han hadde i verkeligheten gjort den, da han har også i egen person forbindet og å forseglet den.