no - Babylon Main banner

Juridisk status

 • juridisk (statsautoriserte) oversetter for de kilde- / målspråkene: engelsk og slovakisk
 • fra juni 2007 registrert på den relevante listen administrerte ved Justisdepartementet av den Slovakiske republikk (JD) under nr. 970860
 • jeg er ikke betaler av MVA

De juridiske normene som forvalter denne statusen min

 • lov nr. 382/2004 om ekspertvitner, tolker og oversettler endret ved lovene nr. 93/2006, nr. 522/2007 og nr. 520/2008 er den fundamentale juridiske norm
 • forordning av JD nr. 490/2004 for å anvende lov nr. 382/2004 382/2004, som setter, blant annet og felles med denne loven, også fornødenheter av juridiske oversettelser
 • forordning av JD nr. 491/2004 som gjelder lønner, godtgjørelse og tilbakebetalinger for tidstaper av ekspertvitner, tolker og oversetter som endret ved Forordning av JD nr. 500/2008 og Forordning av JD nr. 565/2008 som setter prisene for oversettelser uttrykte i EUR

Yrkesskadeforsikring

Ifølge § 9 av lov nr. 382/2004 jeg har gjort en forsikringsavtale med Allianz selskapet mot eventuelle skader medførte til mine kunder i forbindelse med min oversettingsvirksomhet.

Veiledninger og vilkår ved leveringen av dokumentene for å oversette og ved overtakelsen av fertige oversettelsene:

 • leveres originalen, en avskrift eller en notarialbekreftet (!) fotokopi / kopi (dvs. med alle notarial- og apostillestempler) av dokumentet for å bli oversatt– jeg alltid gjør en kopi for arkivet mitt
 • leveres personlig, muligens også med en ustadfestet kopi - overtakelsen av den fertige oversettelsen personlig eller ifølge avtalen
 • både leveringen av dokumentet og overtakelsen av oversettelsen med enten registrert postsending eller kurier
 • kunden sender meg først det skannert dokumentet for å bli oversatt (dvs. med alle notarial- og apostillestempler) med elektronisk posten - i så tilfelle forbereder jeg oversettelsen i forveien og kunden skal senere, ifølge avtalen, bringe dokumentet for å binde det (så lenge som han/hun venter)
 • ifølge avtalen, jeg kan komme personlig til å oversette dokumentet hos kunden eller å bringe den oversettelsen (forberedte i forveien) og binde oversettelsen med dokumentet i avtalte plass og i avtalte tid
 • kopier av den lagte oversettelsen leveres visselig for ensartet takst; oversettelser arkiveres i 10 års periode
 • lagte oversettelser leveres kun trykte; vær så snill å ikke kreve dem av meg i elektronisk format

Betalingsmåten og priser for oversettelser

 • len beregning og ikke en faktura er det skatdokumentet, fordi oversetingsvirksomheten ifølge lov nr. 382/2004 betraktes ikke en næringsdrift jeg foretrekker enten bankoverføringer eller banktilskudder, likevel du kan også betale kontant t
 • hver eneste oversettelsen gjort ifølge lov nr. 382/2004 (men ikke en kopi av den same oversettelsen) er et særskilt dokument, som registreres under sitt enestående nummeret i min oversetters journal, dvs. av denne grunn vær så snill å ikke kreve "kvantumsrabatter" av meg - jeg skulle handle imot loven
 • mine priser for gjorte juridiske oversettelser regnes pga 1 normerte side, dvs. 1800 skrifttegner og ord (dvs. 30 liner, hver med 60 slager i sats) av den fertige teksten i målspråket
 • betales i det minste en beløp for 1 normerte side

På grunn av ikke bare mine personlige erfaringer som jeg har høstet i løpet av min juridiske oversettingsvirksomhet, jeg betrakter det viktig å gjøre deg oppmerksom på det følgende

Bestemmelsen av § 22 første ledd bokstav a) av lov nr. 382/2004 som stadfester at en juridisk oversetter skal gjennomføre hele sine oversettelsevirksomheten (dvs. å forbinde og å forsegle den fullendte oversettelsen) i egen person.

Kjensgjerningen, at en juridisk oversettelse er et rettslig offentlig dokument. Rettslige offentlige dokumenter utstedes og stadfestes av myndigheter eller bemyndigete personer under auspisier av JD. Har du allerede sett eller kan du forestille deg ei myndighet aller an bemyndiget person som skulle være frekk nok til å et ubeskrevet papirark med sin egen underskrift od sitt offisielle stempel til noen andre mellommann for at denne ved sitt fravær og på hans vegne skulle stadfester og forsegler rettslige offentlige dokumenter?

Bestemmelsene av § 23 andre ledd av lov nr. 382/2004 og av § 18 første ledd bokstav b) av Forordning av JD nr. 490/2004 som stadfester fornødenheter til juridiske oversettelser. I tilfellet at det oversetters offisielle stemplet, som må finnes på baksiden av den fertige oversettelsen, dekker ikke snoren samt klebemerket, den slags av "juridiske" oversettelsen, selv om leverte av et "navnkundig" oversettingsagentur (!) og muligens for en interessante ”dumping” pris, kan være ikke mer enn et enkelt, selv om nøyaktig og godt falskneri. Nemlig det finns ikke den slags agentur som bevise at sådan juridiske (stasautoriserte) oversettelsen ble i virkeligheten gjort av den undertegnede juridisk (statsautorisert) oversetteren (!). Hvis han hadde i verkeligheten gjort den, da han har også i egen person forbindet og å forseglet den.