no - Babylon Main banner

Velkom på min hjemmeside bugavec.sk, hvor jeg skulle gjerne tilby deg mine tjenester, som baseres på mine fagerfaringer og praksis ikke bare i området av oversettelser og tolking. Og hvorfor akkurat bugavec? På denne måten jeg avgjorde å gjenopplive dette, nesten glemt og allerede en hundre år gammel oppnavn til vår slekt.